Latijns-Amerika: het nieuwe centrum van de coronapandemie

 

U heeft het in het nieuws wellicht voorbij zien komen: ‘Het nieuwe centrum van de coronapandemie ligt in Latijns-Amerika’. Daar waar het aantal coronabesmettingen in Europa -langzaam maar zeker- afneemt en stabiliseert, neemt het aantal besmettingen in Latijns-Amerika in rap tempo toe. Een humanitaire, sociale en economische ramp lijkt aanstaande. In dit artikel leest u hoe dit precies zit en hoe u kunt helpen.   

 

Een zwart scenario

Het grootste gevaar in Latijns-Amerika is het gebrek aan een gedegen plan van aanpak. Daar waar de president van het ene land de crisis wegwuift en geen maatregelen wil nemen, blijven in het andere land de lijken op straat liggen, door gebrek aan capaciteit. Weer andere landen bevinden zich in een strikte -militair afgedwongen- lockdown. Tienduizenden dagloners en hun gezinnen komen hierdoor in de knel. Geen werk is geen inkomen en dus geen voedsel. Hun angst is niet: ‘Zal ik ziek worden vandaag?’ Maar: ‘Zal ik eten vandaag?!’ De toch al zwakke economie wordt hard geraakt.

 

Onze members Hans en Priscilla Breekveldt -voorgangersechtpaar in Salta, Argentinië- doen wat ze kunnen en rijden zo vaak als mogelijk door de verlaten straten om gezinnen van de eerste levensbehoeften te voorzien.

 

Daar bovenop komt dat het zorgstelsel in Latijns-Amerika zeer zwak is. Ter illustratie: in de hele provincie Salta, het noorden van Argentinië, net zo groot als Nederland, zijn in totaal maar vier (!) beademingsapparaten beschikbaar. Annelien Wisse die net als Hans en Priscilla via Latin Link in Argentinië werkt –en nu al weken in meer of mindere mate in haar huis vastzit-, vraagt zich af hoe het verder moet. De sloppenwijken en andere plaatsen waar mensen noodgedwongen dicht op elkaar leven, zijn een tikkende tijdbom.  

 

Jaap Bezemer die -samen met zijn gezin- door Latin Link Nederland naar Shell, Ecuador is uitgezonden en daar tropenarts is, zet alle zeilen bij om de toestroom van patiënten in de lokale kliniek op te kunnen vangen, o.a. door van de spoedeisende hulp een corona-afdeling te maken. Daarbij is de kliniek de enige in de provincie die corona sneltesten mag doen. Veel artsen, verpleegkundigen en militairen die vanwege hun werk aan het virus zijn blootgesteld, kloppen bij hen aan.

 

Al met al, is het scenario voor Latijns-Amerika zeer verontrustend. Het continent kan de komst van het coronavirus nu al nauwelijks aan. En dat terwijl verwacht wordt dat het aantal besmettingen de komende tijd nog aanzienlijk zal stijgen. Deskundigen zijn bang dat het virus in combinatie met de armoede, de zwakke economie en ontoereikende zorgstelsels zal leiden tot een enorme catastrofe.

 

Hoe u kunt helpen

Latin Link Nederland voelt meer dan ooit de noodzaak om -samen met de andere internationale Latin Link teams- in Latijns-Amerika aanwezig te zijn. Zowel voor de noodzakelijke medische zorg als voor de sociale en geestelijke zorg.  Maar, waar enerzijds de nood in Latijns-Amerika toeneemt, drogen anderzijds de mogelijkheden in Nederland om in die nood te voorzien voor Latin Link op. Onze inkomsten zijn grotendeels afhankelijk van verkoop op evenementen, presentaties in kerken en (kerk)collectes. Vanwege de coronamaatregelen blijft géén van deze mogelijkheden over: evenementen zijn afgelast, kerkdiensten gaan niet door en veel collectes worden uitgesteld. Daarbij gaat door de crisis onze groepsreis naar Ecuador deze zomer niet door, terwijl we daar de afgelopen 12 maanden wel alle voorbereidingen voor hebben getroffen. Kortom: Latin Link staat voor een enorme (financiële) uitdaging!

 

Om al onze members in Latijns-Amerika te kunnen houden en de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is, zijn er financiële middelen nodig. Nu een belangrijk deel van onze inkomsten wegvalt, vragen wij u te overwegen ons -in deze moeilijke tijd- te ondersteunen. Dit kan door middel van een eenmalige bijdrage, maar ook met een maandelijkse of jaarlijkse ondersteuning. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Latin Link Nederland IBAN NL 51 INGB 000 570 10 53. Dit jaar is nog minimaal € 15.500,- nodig om ons werk te kunnen blijven doen. Het zou ons –maar vooral de Latino’s in Latijns-Amerika- tot zegen zijn als u hieraan wilt bijdragen. Bij voorbaat dank daarvoor!

 

Mocht u door de crisis zijn stilgezet en overwegen om niet financieel, maar persoonlijk Latijns-Amerika te dienen? Dat kan natuurlijk ook! Neem dan contact op met William Weggeman en vraag naar de mogelijkheden. Je kunt hem bereiken via william@latinlink-nederland.nl.