Disclaimer | Privacy | Sitemap


Latin Link Nederland maakte deel uit van de grotere internationale community.

Voor andere site national sites kijk op www.latinlink.org

©Latin Link Nederland 2024

****************************************************************************************************

Home

Beste lezer,

De Stichting Latin Link Nederland heeft haar werkzaamheden per 31 december 2023 beëindigd. De stichting wordt in de loop van 2024 opgeheven.

Bent u geïnteresseerd in zending via Latin Link dan verwijzen wij u naar de website van Latin Link International: www.latinlink.org. Het blijft mogelijk om ook vanuit Nederland betrokken te zijn bij of samen te werken met Latin Link teams in Latijns-Amerika. Voor meer informatie daarover adviseren wij u contact op te nemen met Latin Link International.


Documenten:
Algemene gegevens doelstelling beloningsbeleid en uitgevoerde
Beleidsplan 2024
Jaarrekening 2023 - Latin Link Nederland
Kort bericht jaarverslag 2023